Kulturpolitik

Diskutera, samtala och säga sin åsikt

Kulturpolitik ligger mig varmt om hjärtat. Möjligheten att konsumera och producera kultur ska vara jämlik oavsett person, hemort och ålder. För mig är detta grunden i hela mitt engagemang. Ur detta mynnar två starkare engagemangsområden för mig:

Kulturpolitiska förhållanden på landsbygden och kulturpolitiska förhållanden för barn och unga är mina två stora engagemang i kulturlivet.

Kulturpolitik och landsbygden

Eftersom jag aktivt valt att bo på landsbygden och samtidigt vara musiker och kulturentreprenör deltar jag aktivt i debatten kring jämlika möjligheter att vara en del i kulturlivet och en viktig kulturaktör.

Kulturpolitik, barn och unga

Att barn och unga ska få möjlighet att vara kulturutövare har funnits med som engagemang ända sedan jag själv var tonåring. Startskottet för engagemanget var när “min” kulturskola hotades av stora besparingskrav. Den gången lyckades vi begränsa skadan kraftigt, men det var grogrunden till min insikt om att detta inte alltid är självklart. Det är därför jag är musiklärare. För att barn och unga ska ha möjlighet att själva vara kulturutövare.

Vad gör Therese Olsson Hugosson?

Jag håller mig uppdaterad i rapporter, debatter och utredningar och berättar för andra hur det påverkar landsbygd, barn och unga. Jag har skickat remissvar på exempelvis Region Värmlands kulturplaner och jag mailar politiker när jag tycker att de behöver få reda på saker. Vidare är jag engagerad i RUM, Riksförbundet Unga Musikanter för att kunna jobba kulturpolitiskt.

Hur kan du få hjälp av mig?

Behöver du någon i din samtalspanel?

Någon i din kulturutredning eller någon till den artikel du just nu skriver?

Tveka inte att höra av dig